Početna >Imunoblog >Stručno > Nisu svi beta-glukani isti. Koje su najbitnije razlike?

Nisu svi beta-glukani isti. Koje su najbitnije razlike?

Nisu svi preparati sa beta-glukanima jednako efikasni. Treba znati koji proizvodi imaju i dokazanu efikasnost u kliničkim ispitivanjima.

 

 

Istraživanje beta-glukana

Istorijski gledajući, beta-glukani se u medicini koriste već od praistorije, kada su ljudi shvatili da neke vrste gljiva imaju lekovita svojstva. U indijskim medicinskim zapisima starima više od 5000 godina gljive se spominju kao lek, a stari japanski zapisi navodili su da domaće životinje koje su se dodatno hranile gljivama nisu razvijale infekcije i maligne bolesti. Mnogo kasnije japanski naučnici zasnivali su svoja istraživanja upravo na tim zapisima, a slična saznanja imali su afrički šamani i američki urođenici. Danas je poznato da beta-glukani imaju snažno imunomodulatorno dejstvo, što znači da imaju sposobnost interakcije sa imunim sistemom, tako da sa jedne strane pojačavaju poželjni, a sa druge potiskuju nepoželjni imuni odgovor.

U poslednje dve decenije broj istraživanja koja potvrđuju pozitivno imunomodulatorno delovanje beta-glukana na imuni sistem prelazi brojku od 20 000 objavljenih naučnih radova koji redom beta-glukan stavljaju na prvo mesto među danas poznatim imunomodulatorima. 

Šta su beta-glukani?

Beta-glukani su molekuli ugljenih hidrata prirodno prisutni u ćelijskom zidu gljiva, kvasaca, pojedinih bakterijskih vrsta i žitarica poput ovsa i ječma. Njihovu strukturu čini veliki broj molekula D-glukoze koje su međusobno povezane 1-3 beta-glikozidnim vezama u lanac, tzv. kostur na kom poput grana strče lanci D-glukoze povezani različitim vezama.


Beta-glukani su molekuli ugljenih hidrata prirodno prisutni u ćelijskom zidu gljiva, kvasaca, pojedinih bakterijskih vrsta i žitarica poput ovsa i ječma. 

Razlika između beta-glukana

Upravo njihova dužina, struktura i tip veze kojima su povezani u ’’kostur’’ čini ih različitima i određuje njihovo biološko dejstvo. Pa tako razlikujemo beta-1,3/1,6-D-glukane, najčešće izolovane iz kvasaca i gljiva, kao i beta-1,3/1,4-D-glukane, izolovane iz žitarica, ovsa i ječma. Što je molekul beta-glukana složeniji, imunomodulator se smatra potentnijim. Pokazalo se da beta-glukani dobijeni iz kvasaca i gljiva, imaju veći biološki uticaj na naš imunitet nego beta-glukani, dobijeni iz ovsa ili ječma.

Beta-glukani iz gljiva imaju snažnije dejstvo

Beta-glukan koji se najčešće koristi kao dodatak ishrani je onaj dobijen iz kvasca, uglavnom iz razloga jer je kvasac jeftina sirovina iz koje se beta-glukan lako izoluje, a dobijeni molekul ima dokazanu imunu aktivnost. S druge strane, beta-glukan dobijen iz gljiva, naročito iz gljive bukovače, značajno je snažnijeg terapeutskog delovanja. Štaviše, molekul beta-glukana izolovan iz zida gljive ima izrazito razgranat oblik zbog čega je snažan stimulans urođenog imunog odgovora, odnosno ima jak uticaj na makrofage, neutrofile i limfocite. Kao i vrlo dobro antikancerogeno dejstvo.

Treba znati koji proizvodi imaju i dokazanu efikasnost u kliničkim ispitivanjima.

Nisu svi preparati jednako efikasni

Na osnovu brojnih istraživanja Američka agencija za hranu i lekove (FDA) pre više od 10 godina je beta-glukanima iz različitih izvora dala oznaku GRAS (Generally Recognized as Safe), što znači da su potpuno sigurni za ljudsku upotrebu. Generalna preporuka za uzimanje beta-glukana odnosi se na njegovo preventivno dejstvo gde je ideja sprečiti razvoj u prvom redu virusnih i bakterijskih infekcija, ali i drugih, hroničnih bolesti. Međutim, i tu je bitna predostrožnost. Nisu svi preparati sa beta-glukanima jednako efikasni. Treba znati koji proizvodi imaju i potvrđenu efikasnost u kliničkim studijama na ljudima.

Kako koristiti beta-glukan

Beta-glukan mogu uzimati i deca. Obično se preporučuje preventivna primena nekoliko nedelja, pa čak i meseci pre pojave sezonskih infektivnih bolesti. Međutim, treba imati na umu da se zdrav imuni sistem zasniva na pravilnim navikama ishrane i umerenoj fizičkoj aktivnosti. Zbog toga ni jedan dodatak ishrani, a time ni beta-glukan, ne može biti zamena pravilnoj ishrani i zdravom načinu života, već može biti dodatna potpora imunitetu upravo u vreme kada se naš organizam svom snagom bori protiv virusnih i bakterijskih infekcija.

Dodatak ishrani Imunoglukan P4H® ne smeju uzimati pacijenti sa presađenim organima. Pacijenti koji su na terapiji imunosupresivima mogu uzimati Imunoglukan P4H® samo po prethodnom savetovanju sa lekarom.

Dodatak ishrani nije zamena uravnoteženoj i raznovrsnoj ishrani.