Nadja Ott, mr pharm. , regionalni produkt menadžer za Imunoglukan P4H<sup>®</sup>
Početna>Imunoblog>Imunoglukan P4H®> Šta sadrže proizvodi Imunoglukan P4H® i zašto ih uzimati na prazan želudac?

Šta sadrže proizvodi Imunoglukan P4H® i zašto ih uzimati na prazan želudac?

Proizvodi Imunoglukan P4H® su dodaci ishrani koji sadrže prirodni bioaktivni Imunoglukan®, vitamin C i cink. 

 

 

Šta su beta-glukani?

Beta-glukani su prirodni polisaharidi (poli – mnogo; saharid – šećer) koji se nalaze u ćelijskom zidu kvasaca i bakterija, a nalazimo ih i u gljivama, žitaricama i morskim algama.

Baza je lanac koji se sastoji od molekula šećera glukoze kao osnovne jedinice povezane 1,3-vezama. Uz osnovni lanac vezuju se i bočni lanci od više pojedinačnih glukoza, što povećava distribuciju beta-glukana.

Način na koji su polisaharidi organizovani u strukturne jedinice i kako se vezuju zajedno određuje kakve efekte mogu aktivirati u organizmu. Dokazano je da beta-glukani izolovani iz gljiva i kvasaca imaju razgranat lanac šećera i dokazan efekat na regulaciju imunog sistema.


Dokazano je da beta-glukani izolovani iz gljiva i kvasaca imaju razgranat lanac šećera i dokazan efekat na regulaciju imunog sistema. 

Imunoglukan®, kao glavni sastojak proizvoda Imunoglukan P4H®, prirodni je bioaktivni polisaharid sa razgranatom strukturom (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) i izolovan je iz gljive bukovače (Pleurotus ostreatus).

Imunoglukan® je nerastvorljiv, ne apsorbuje se u krvi, a iz tela se izlučuje kao vlakno. Prilikom istraživanja sastojaka istraživači nisu primetili dejstvo na određene grupe lekova (npr. na antibiotike, lekove za ublažavanje simptoma prehlade, kortikosteroide).

Važno je da Imunoglukan P4H® uzimate na prazan želudac, pola sata pre obroka ili spavanja, bar dva sata posle jela. Sledeći uputstva, možemo postići da najveća količina Imunoglukana® što pre dopre do posebnih imunih ćelija u tankom crevu (Peyerove ploče), nakon čega sledi imuni odgovor i telo počinje samo da se bori protiv infekcije.

Karacsonyi S, Kuniak L. 1994. Polysaccharides of Pleurotus ostreatus: isolation and structure of pleuran, an alkali insoluble Beta-D-glucan. Carbohydr Polym 24: 107–111.I Jesenak M., Respiratory Tract Infections and the Role of Biologically Active Polysaccharides in Their Management and Prevention; Nutrients 2017, 9, 779

Dodatak ishrani Imunoglukan P4H® ne smeju uzimati pacijenti sa presađenim organima. Pacijenti koji su na terapiji imunosupresivima mogu uzimati Imunoglukan P4H® samo po prethodnom savetovanju sa lekarom.

Dodatak ishrani nije zamena uravnoteženoj i raznovrsnoj ishrani.